16/12/2021

De Lions Club Apeldoorn heeft op 15 december 2021 120 AH bonnen van €10 overhandigd aan het Outreachend Team in Apeldoorn. Het Outreachend Team (OT) biedt individuele hulpverlening aan dak-/thuisloze en risicojongeren van 18 tot en met 23 jaar, die op minstens drie leefgebieden problemen ervaren. Vaak hebben deze jongeren:

– geen eigen onderdak

– geen inkomsten en/of financiële problemen

– last van (lichte) psychische klachten

– te kampen met problematisch middelengebruik

– geen (gezond) sociaal netwerk 

Het Outreachend Team gaat naar buiten. De straat op, naar plekken waar (dak- en thuisloze) jongeren zich vaak begeven: in buurtcentra, leegstaande panden, op straat of op andere openbare plekken in de stad. Daar leggen ze contact met jongeren die zijn vastgelopen op drie of meerdere leefgebieden. Dit eerste contact vormt vaak de basis voor verdere hulp. Daarnaast komen ze ook jongeren tegen die zichzelf aanmelden of door anderen worden aangemeld, denk hierbij ook aan organisaties en instanties. Met de jongeren gaan ze in gesprek over de hulpvraag die ze hebben. Als die hulpvraag duidelijk is gaan ze ze op weg helpen om de basis weer op de rit te krijgen. Dit kan betekenen dat ze jongeren ondersteunen bij zaken zoals: een vaste woonplek, dagbesteding of assistentie bij het vinden van andere hulpverlening. Een dergelijk traject duurt ongeveer drie tot negen maanden.