25/04/2022

Ed Meijers en Peter van Oppenraaij ontvangen Governors Appreciation Award

 

Tijdens de laatste clubavond van Lions Club Apeldoorn hebben Ed Meijers en Peter van Oppenraaij van districtsgouverneur Wierdy de Haan de Governors Appreciation Award ontvangen. Ed en Peter hebben deze speciale onderscheiding gekregen op voorstel van het bestuur van Lions Club Apeldoorn. Reden is de bijzondere verdiensten van Ed en Peter voor de Lions Club Apeldoorn. Beiden hebben zich op een uitmuttend manier ingezet voor de insectenhotels: zij zijn de drijvende krachten achter het verkopen en maken van de insectenhotels en zorgen ervoor dat de andere leden zich er ook actief voor inzetten. Daarnaast is Ed lange tijd secretaris en Peter penningmeester van de club geweest.

 

Een Governors Appreciation Award is een onderscheiding die door een districtsgouverneur gegeven wordt aan Lions die binnen de club of vanuit de clubs specifieke activiteiten initieren of in de club een hele actieve rol vervullen. Dit is zeker van toepassing op Ed en Peter. Daarbij speelt ook mee dat insectenhotels passen binnen een van de doelen (duurzaamheid) van Lions Club International.