18/06/2020

De Lions Club Apeldoorn (Apeldoorn.Lions.nl) is gestart met een serieproductie van insectenhotels. De insectenstand en daarmee ook het aantal van insecten afhankelijke vogels is de afgelopen decennia flink aan het afnemen. Dit komt door de steeds intensievere landbouw. Met onze Lions insectenhotels willen wij de jeugd bewust maken van het belang van florerende natuur om ons heen en de rol van insecten daarbij. Gewassen zoals groente en fruit hebben bestuiving door insecten nodig om tot goede oogsten te komen.

Bij MAM’s Kinderopvang (mamskinderopvang.nl) aan de Canadalaan in Apeldoorn is het insectenhotel woensdag 17 juni geplaatst. Met een feestelijke opening heeft Mariëlle Kuipers van MAM’s Kinderopvang het insectenhotel in ontvangst genomen.

 

 

Dit insectenhotel past zeer goed bij de maatschappelijke visie van MAM’s: kinderen de ruimte geven om hun eigen identiteit te kunnen ontwikkelen en zich bewust te worden van hun leefomgeving. Hier past een insectenhotel uitstekend bij.

Met het insectenhotel ondersteunt MAM’s Kinderopvang samen met de Lions club Apeldoorn het belang van maatschappelijke doelen in Apeldoorn.